La Vieja Escuela

La Vieja Escuela és un centre de dansa conegut especialment per ser un lloc on conviuen a la perfecció l'alegria i la formació. Hi predomina la qualitat i la varietat de classes, el bon ambient, el tracte professional i la gran flexibilitat d'horaris.

És el primer centre a aplicar la pedagogia Montessori en les seves classes, sent així un estudi de referència per a tota la família, on es respecta abans de res el benefici psíquic, físic i social. És un lloc on es reuneixen els amants de la dansa.

Els alumnes treballen en la indagació del seu propi estil i ritme. Cada ballarí s'organitza les classes i triï entre la gran varietat d'estils i classes Hip Hop de manera sistemàtica i en seqüència de dificultat. La llibertat i l'autodisciplina fan possible que cadascú trobi en les seves classes la resposta a les seves necessitats com ballarí.


Ha participat en: