Conferència Dansa i Salut

Dra. Laura Llacuna. Foto: Ma. Àngels Martínez.

En aquesta conferència, a càrrer de la Dra. Laura Llacuna, es va parlar de la Dansa com un art sanador i una teràpia integrativa.

Hi ha una distinció entre curar i sanar, que és útil quan ens acostem a la dansa o a qualsevol altre modalitat sanadora. Curar significa eliminar físicament la malaltia. En el cas del càncer, normalment és mitjançant cirurgia, quimioteràpia, radiació o altres tractaments que tenen com a objectiu el cos físic. Sanar és operar en moltes dimensions simultàniament, fins a arribar a la salut emocional, mental, espiritual i física. Sanar també s’adreça a dimensions psicològiques i treballa amb sistemes de creences, que poden ser o bé encoratjadores i productives o bé negatives i destructives. Es possible, per tant, que una persona amb un diagnòstic terminal no pugui ser curada, però pugui sanar, i a la inversa.

Es van tractar els següents punts:

  • Visió general de la salut integrativa
  • Com la dansa es pot aplicar com a teràpia integradora
  • Com podem accedir i utilitzar el poder de la dansa per sanar
  • Quins beneficis físics i mentals ens aporta la dansa
Dra. Laura Llacuna. Foto: Ma. Àngels Martínez.

Dra. Laura Llacuna

Doctora en biomedicina, coach en salut i psiconeuroimmunòloga. Li apassiona estudiar la vida, descobrir món, els bons aliments, la naturalesa i el ball. Llacuna s'ha dedicat més de 10 anys a la investigació i ha treballat en diversos països (França, Àustria, els Estats Units). Va ser al 2016, després dels seus estudis a Nova York, quan va decidir deixar de treballar en els laboratoris com a investigadora i dedicar-se plenament i directa al pacient. Treballa en l’àmbit de la Salut Integrativa, oferint una visió holística sobre la salut humana i ajudant els pacients que vénen a consulta a través d'alternatives a la medicina convencional. Acompanya els pacients a establir els canvis necessaris i sostenibles per assolir els seus objectius i millorar la seva salut i felicitat. La seva vocació és connectar amb les persones, obrir portes a noves solucions i a un estil de vida saludable.

www.laurallacuna.com